top of page
AkupunkturAnn logo

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Akupunkturann

Denna integritetspolicy beskriver hur företaget Salong Ann Martell ("Akupunkturann", "vi" samt "oss") samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi tar din integritet på största allvar och strävar efter att följa alla relevanta lagar och föreskrifter som rör dataskydd, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till:

 • Namn och kontaktinformation, inklusive e-postadress och telefonnummer.

 • Hälsouppgifter och journalanteckningar som är nödvändiga för din behandling.

 • Demografisk information, som kön, ålder och bostadsort.

 • Eventuella samtycken för marknadsföringsändamål.

 • Bankinformation i samband med fakturering.
   

2. Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och dokumentera medicinska tjänster och behandling.

 • För att skicka information om våra tjänster och erbjudanden om du har gett ditt samtycke.

 • För att säkerställa kvaliteten på vår tjänst och förbättra din upplevelse.

 • För att följa lagliga och etiska skyldigheter.

 

3. Samtycke

För att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

 

4. Dataskyddsrättigheter

Enligt gällande dataskyddslagar har du rättigheter inklusive:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter.

 • Rätt att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

 • Rätt att begära radering av dina personuppgifter (i enlighet med lagens krav).

 • Rätt att dra tillbaka samtycke för marknadsföring.

 • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

 • Rätt till dataportabilitet.

 • Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndigheten.

 

5. Delning av personuppgifter

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla medicinska tjänster.

 

6. Säkerhet och lagring

Vi tar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas från oavsiktlig förlust, åtkomst eller spridning. Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlades in för, eller enligt lagens krav.

 

7. Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för anpassning till ändringar i lagstiftningen eller verksamheten. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar i policyn.

 

8. Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter, kontakta oss på:

0735141994 

info@akupunkturann.com

bottom of page