top of page

Om akupunktur

Traditionell Kinesisk Medicin TCM, är metoder som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden.

 

Akupunkturen är en av de äldsta medicinska traditioner som lever kvar i sin ursprungliga form.

 

Man såg naturens växlingar och märkte att denna rytm också tillhörde människan. Om denna rytm påverkades eller blockerades uppstod en obalans. Med hjälp av akupunktur, moxa och koppning lärde man sig påverka kroppen att återfå sin balans och hälsa.

I den traditionella medicinen ses människan i ett helhetsperspektiv, där det ena påverkar det andra. I kroppen flödar energi (Qi) i så kallade meridianer som kan förklaras likt banor som transporterar energi. Dessa följer ett system som når hela kroppen och där det längsmed ligger akupunkturpunkter. När energin inte rör sig som den ska skapas blockeringar och flödet i meridianerna blir till obalans i kroppen.

 

När flödet i kroppen upprätthålls skapas balans i kroppens funktioner och vi håller oss friskare samt yngre längre upp i åren.

Akupunktur kan hjälpa vid många olika besvär, här nedan är några:

 • Fotsmärtor

 • Sömnbesvär

 • Migrän

 • Huvudvärk

 • Värmevallningar

 • Allergier

 • Fertilitet

 • Stress

 • Ischias

 • Smärta

 • Hudbesvär

 • Förstoppning

 • Diarré

 • Muskelkramp

mörkgrön dörr med yin och yang symbol
bottom of page